אודות בית הספר

החזון החינוכי של בית ספר "נופים"

"נופים" במספרים  אקלים חינוכי מיטבי

משולחנה של היועצת  תוכניות קר"ב  דגשים חינוכיים  מעודכן עד כאן