מידעון תשע"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציוד נדרש לשנה הבאה

כיתות א
כיתות ב
כיתות ג
כיתות ד
כיתות ו
כיתות ה
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           


 


חופים בית ספר יסודי אזורי (610659) | קיבוץ ד מרדכי ד.נ חוף אשקלון 79145 טלפון 073-2318401 פקס 073-2318444 | מנהלת אתר: אילנה הדני | כניסה למערכת | מדריך למשתמש