בניין בנוי מלבנים ושפה בנויה מאותיות.
כאן, תלמידים יקרים, יש מגוון פעילויות בנושא האותיות.

המשימות השונות חולקו לפי נושאים: הקשבה, קריאה, כתיבה וכן הלאה.

עתה, הקליקו על המשימות השונות ותיהנו!


LOOK

  READ  

   DO    

    LISTEN

    WRITE

   PLAY    

האותיות הופכות לחיות  

 סיפור על חיות 

 

מלאו לפי אות

ההוראות

  

שיר  עם קופיף

עבור על האות ויצבעו אותיות

התאימו בין האותיות

1  2

טבלת האותיות

סיפור

התאימו בין אות גדולה לקטנה

 

משפטים

 

 

 

שמש של מילים שמתחילות באות הכתובה

בחרו מילה שמתחילה באות

1  2

כל אות מציגה עצמה

סיפור אות גדולה ואות קטנה

 

התאימו בין אות לתמונה

 

שיר על צליל האותיות

בחרו את הכיוון הנכון של האות

סדרו את האותיות

1 2