רגשות

 
     שמחה   כעס

 

  אהבה  

 

 מאגר רגשות

    פחד

 

  עצב

 

  רגשות בתורה