ומתחילים מבראשית...

 מוכנות לתורה

לקראת תורה

מצגת לקראת תורה-גלית סומך

תוכנית לימודים

תכנית לימודים

ספר תורה מקוון

ספר בראשית מנוקד

ציירים מציירים את סיפורי התורה

ציורים

דפי צביעה

דפי צביעה

 שירים

פרשת השבוע

מקרא - גשר

דפי עבודה

אטלס מיקראי

 

 

 

       פרשת "נח"

תיבת נח  

נח- שיר

תמונות לצביעה 

צביעת התיבה

הכנת תיבת נח

 תמונות של  קשת בענן

קשת בענן

שיר- נח- שירונט

 

 

               פרשת "בראשית"

בריאת העולם על פי המסורת היהודית

בריאת העולם-מתי"א ת"א

בריאת האור-גוסטב דורה

  בריאת המאורות

מדוע צורתו של הירח משתנה?

חודשי שנה- הלוח העברי

  חידון הבריאה

בריאת העולם בראי האמנות

דפי צביעה- בריאת העולם

חידון הבריאה

סיפור הבריאה-רות בן ישראל

סרטון בריאת העולם

עבודות יצירה- כיתה ב/3

  שבת

ציורים- גרוש אדם וחוה מגן עדן

אדם וחוה-דפי צביעה

גרוש אדם וחוה-דף צביעה

 קין והבל

 

 

 

           פרשת "לך לך"

 

 פרשת השבוע "לך לך"

 מקומות בנדודי אברהם

  ים המלח וכיכר הירדן-מט"ח

  ההיפרדות מלוט-ויקיפדיה

  ברית מילה

  ברית מילה

 

       פרשת "וירא"

  אברהם והמלאכים

  מהפכת סדום ועמורה

 אברהם משקיף על סדום ועמורה

 פרשת השבוע- שמחה

  גרוש הגר -ציו אבל פן

 אברהם מגרש את הגר וישמעאל

  ציור - עקידת יצחק

 עקידת יצחק- נעמי שמר 

 סיפורי האבות

  

 

 

 

  

 "פרשת "חיי שרה

על הפרשה- חגים

 על הפרשה- ויקיפדיה

מות שרה 

מערת המכפלה - ויקיפדיה

פרשת השבוע -נדיבות

שיר אליעזר ורבקה

רבקה

תשבץ אליעזר ורבקה

 

 פרשת "תולדות"

    יעקב- ויקיפדיה

עשיו- מקראנט

ציור של עשיו- נחום גוטמן   

   עשיו- לקסיקון תרבות ישראל

יצחק מברך את יעקב-הסבר

יצחק מברך את יעקב-גוסטב דורה

פרשת "ויצא

 חלום יעקב

מלאך מסולם יעקב- שיר

יעקב ורחל

  יעקב   בני יעקב

  

 יוסף

סיפורי יוסף באמנות

יוסף חולם-ציור

פרשת     ויגש

פרשת השבוע