אברהם ושלושת המלאכים

       עוד תמונה

       
                          ציור של צייר בשם טיאופולו המתאר את התגלות המלאכים לאברהם.